Kroki

Att rita kroki eller en figurritning är en ritning av den mänskliga formen i någon av dess olika former och ställningar med hjälp av någon av ritmedierna. Termen kan också hänvisa till lagen att producera en sådan ritning. Graden av representation kan sträcka sig från mycket detaljerade, anatomiskt korrekta renderingar till lösa och uttrycksfulla skisser.

Kroki är en ritning av den mänskliga figuren från observation av en levande och ofta naken modell. En figurritning kan vara ett sammansatt konstverk eller en figurstudie som görs för att förbereda ett mer färdigt arbete som en målning. Figurritningen är förmodligen det svåraste ämnet som en konstnär möter och hela kurser är dedikerade till ämnet kroki. Den mänskliga figuren är en av de mest hållbara bildkonsten och den mänskliga figuren kan ligga till grund för porträtt, svenskablombud, illustration, skulptur, medicinsk illustration och andra områden så som blommor osv. 

Tillbaka till toppen