Abstrakt konst

Abstrakt konst använder ett visuellt språk med form, färger och linjer för att skapa en komposition som kan existera med en grad av oberoende visuella referenser i världen. Den västerländska konsten från renässansen och fram till mitten av 1800-talet grundades av perspektivets logik och ett försök att återge en illusion av en synlig verklighet.

Kunskapen om andra kulturer än Europa hade blivit tillgängliga och visade alternativa sätt att beskriva visuella erfarenheter för konstnären. Vid slutet av 1800-talet kände många konstnärer ett behov av att skapa en ny typ av konst som skulle omfatta de grundläggande förändringarna i teknik, vetenskap och filosofi.

Källorna från vilka enskilda konstnärer drog sina teoretiska argument var olika och återspeglade de sociala och intellektuella uppfattningarna i alla delar av västkulturen vid den tiden.

Abstrakt konst, icke-figurativ konst, icke-objektiv konst och icke-representativ konst är löst relaterade termer. De är liknade, men kanske inte av samma betydelse.

Tillbaka till toppen